ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภทยุวชนชาย อายุไม่เกิน 10 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 10 ปี น้ำหนักไม่เกิน 21 กิโลกรัม
ชื่อนักเรียน : เด็กชายรัฐนันท์ เติมจิตรอารีย์
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2561,18:15   อ่าน 287 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภทยุวชนหญิง อายุไม่เกิน 10 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 19 กิโลกรัม
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงไปรยา เติมจิตร
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2561,18:13   อ่าน 276 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันสะเต็มศึกษา ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นวัตกรรมอำนวยความสะดวกในบ้าน
ชื่อนักเรียน : เด็กชายรวินันท์ บุญใส่
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2561,18:07   อ่าน 314 ครั้ง