ข่าวการศึกษากรุงเทพมหานคร
เรื่อง ส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการสอน
เรื่อง ส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการสอน
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครสายงานการสอน ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 กำหนดให้ผู้ประสงค์จะขอย้ายกรณีปกติ ยื่นคำร้องขอย้ายตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มกราคม ของทุกปี จึงขอให้สำนักงานเขตดำเนินการ เอกสารสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2562,00:00   อ่าน 205 ครั้ง