ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 มี.ค. 63 นักเรียนรับผลการเรียน
20 มี.ค. 63 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและอำลาอาลัย
19 มี.ค. 63 กิจกรรมบัณฑิตน้อย
16 มี.ค. 63 ถึง 17 มี.ค. 63 สอบปลายภาค 2/2562
04 มี.ค. 63 สอบ NT ระดับชั้น ป.3
26 ก.พ. 63 กิจกรรมให้ความรู้วันสหกรณ์แห่งชาติ
24 ก.พ. 63 ถึง 25 ก.พ. 63 สอบคุณภาพการศึกษาด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
14 ก.พ. 63 กิจกรรมกีฬาสี
13 ก.พ. 63 สอบ RT ระดับชั้น ป.1
07 ก.พ. 63 กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา
01 ก.พ. 63 สอบ O-net ระดับชั้น ป.6
30 ม.ค. 63 ถึง 31 ม.ค. 63 สอบกลางภาคเรียน2/2562
30 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
24 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันคริสต์มาส(ค่ายภาษาอังกฤษ)
13 ธ.ค. 62 สอบ Pre O-Net
09 ธ.ค. 62 กิจกรรมให้ความรู้วันรัฐธรรมนูญ
04 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
02 ธ.ค. 62 ให้ความรู้วันเอดส์โลก
29 พ.ย. 62 สอบนักธรรมศึกษา
17 พ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
14 พ.ย. 62 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
11 พ.ย. 62 วันลอยกระทง
26 ก.ค. 62 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
26 ก.ค. 62 วันภาษาไทย
18 ก.ค. 62 กิจกรรมค่ายวิชาการ
13 ก.ค. 62 สอบชิงทุนนักเรียนชั้นป.2
08 ก.ค. 62 ถึง 12 ก.ค. 62 สัปดาห์โรคฟัน
05 ก.ค. 62 ค่ายพุทธบุตรระดับชั้นอนุบาล
ชุดขาวธรรมะ
01 ก.ค. 62 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ชุดลูกเสือ
26 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1
16 พ.ค. 62 ถึง 12 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562