ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 มี.ค. 62 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและอำลาอาลัย
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและอำลาอาลัย
19 มี.ค. 62 กิจกรรมบัณฑิตน้อย
กิจกรรมบัณฑิตน้อย
13 มี.ค. 62 ถึง 15 มี.ค. 62 สอบปลายเรียนที่ 2/2561 ระดับชั้น อ.1-ป.5
สอบปลายเรียนที่ 2/2561 ระดับชั้น อ.1-ป.5
06 มี.ค. 62 สอบ NT ระดับชั้น ป.3
สอบ NT ระดับชั้น ป.3
ชุดนักเรียน
06 มี.ค. 62 ถึง 08 ม.ค. 62 สอบปลายเรียนที่ 2/2561 ระดับชั้น ป.6
สอบปลายเรียนที่ 2/2561 ระดับชั้น ป.6
15 ก.พ. 62 ถึง 15 ม.ค. 62 สอบ RT ระดับชั้น ป.1
สอบ RT ระดับชั้น ป.1
ชุดนักเรียน
02 ก.พ. 62 สอบ Onet ระดับชั้น ป.6
ชุดนักเรียน
23 ม.ค. 62 ถึง 25 ม.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่2/2561
สอบกลางภาคเรียนที่2/2561
โรงเรียนวัดมหรรณพาราม/ชุดนักเรียน
04 พ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
01 พ.ย. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
02 ต.ค. 61 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
ครูทุกคน
27 ก.ย. 61 ถึง 28 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ภาคภาษาไทย ป.1-6
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาคภาษาไทย ป.1-6
ชุดนักเรียน
26 ก.ย. 61 ประเมินการอ่านความสามารถภาคภาษาอังกฤษ
ประเมินการอ่านความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนป.1-6
ชุดนักเรียน
21 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ภาคภาษาอังกฤษ ป.1-6
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาคภาษาอังกฤษ ป.1-6
ชุดนักเรียน
07 ก.ย. 61 กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้นป.1-3
วัดมหรรณพาราม/ชุดขาว
06 ก.ย. 61 กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-6
วัดมหรรณพาราม/ชุดขาว ครูอามรรัตน