ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 พ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
01 พ.ย. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
02 ต.ค. 61 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
ครูทุกคน
27 ก.ย. 61 ถึง 28 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ภาคภาษาไทย ป.1-6
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาคภาษาไทย ป.1-6
ชุดนักเรียน
26 ก.ย. 61 ประเมินการอ่านความสามารถภาคภาษาอังกฤษ
ประเมินการอ่านความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนป.1-6
ชุดนักเรียน
21 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ภาคภาษาอังกฤษ ป.1-6
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาคภาษาอังกฤษ ป.1-6
ชุดนักเรียน
07 ก.ย. 61 กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้นป.1-3
วัดมหรรณพาราม/ชุดขาว
06 ก.ย. 61 กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-6
วัดมหรรณพาราม/ชุดขาว ครูอามรรัตน