ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 ก.ค. 62 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
26 ก.ค. 62 วันภาษาไทย
18 ก.ค. 62 กิจกรรมค่ายวิชาการ
13 ก.ค. 62 สอบชิงทุนนักเรียนชั้นป.2
08 ก.ค. 62 ถึง 12 ก.ค. 62 สัปดาห์โรคฟัน
05 ก.ค. 62 ค่ายพุทธบุตรระดับชั้นอนุบาล
ชุดขาวธรรมะ
01 ก.ค. 62 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ชุดลูกเสือ
26 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1
16 พ.ค. 62 ถึง 12 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562